top of page
Στρατιωτικές Σχολές: About Us

Προετοιμασία Υποψηφίων για στρατιωτικές σχολές

Science based Training

αθλητικές δοκιμασίες για στρατό

Η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, εκτός από υψηλή βαθμολογία απαιτεί και καλή φυσική κατάσταση. Στόχος της ομάδας μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένη προπονητική καθοδήγηση υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να επιτύχεις στις αθλητικές δοκιμασίες με αυτοπεποίθηση όπως όλοι οι υποψήφιοί μας.

Τα παρακάτω όρια και αγωνίσματα αναφέρονται στους υποψήφιους μέσω Πανελλαδικών σύμφωνα με την πιο πρόσφατη προκήρυξη

Ποια είναι τα αγωνίσματα και τα όρια τους

όρια αγωνισμάτων στρατιωτικών σχολών

Ο υποψήφιος καλείται να πραγματοποίησει επιδόσεις καλύτερες από τα παραπάνω όρια στα 100μ ταχύτητα, 1000μ δρόμο αντοχής, ρίψη σφαίρας και με τα δύο χέρια (λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος), άλμα εις μήκος με φόρα, άλμα εις ύψος με φόρα και ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (σώματα ναυτικού)

>Ειδικές οδηγίες για τους υποψήφιους

1. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού),        στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών            δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι          αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.

2. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης          κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών       (3) προσπαθειών.

3. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης          επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους        υποψηφίους/ες.

4.  Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

5. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε       κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

6.  Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται                         επιτυχόντες στις Αθλητικές Δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

7. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των                   προτέρων κατάλληλα.

8. Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα                     συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

9. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης,              υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία            να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η        υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω ημερομηνία        να μην υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου.

      Επιπλέον, στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί              στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη                 οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου-ας κατά την               ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από          τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του                    εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ (https://edu.klimaka.gr/)

προκήρυξη 

Σημεία προσοχής για τις αθλητικές δοκιμασίες

1. Η επίδοση στην σφαίρα αναφέρεται στον μέσο όρο ρίψης και των δύο χεριών , συνεπώς απαιτείται προπόνηση και στις δύο πλευρές.

2. Η σειρά διεξαγωγής μπορεί να επιβαρύνει την επίδοση σε κάποιες δοκιμασίες. Για παράδειγμα μπορεί να 1000 μέτρα να        γίνουν πριν το άλμα σε μήκος.

3.Η επιτυχία απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και βασική γνώση τεχνικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι τα όρια είναι ίδια για           άντρες και γυναίκες. Συνεπώς οι κοπέλες πρέπει να δώσουν έμφαση στην μυική ενδυνάμωσή τους, κυρίως λόγω της             σφαιροβολίας (7,275 κιλά).

Αθλητική προετοιμασία με την ομάδα του Workout Intelligence

Παρέχουμε εξατομικευμένη αθλητική προετοιμασία με στόχο την σίγουρη επιτυχία αλλά και την αποφυγή τραυματισμών. Κάθε προπόνησή μας είναι σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες σου και τον στόχο σου. Για αυτό προτιμούμε να παρέχουμε υπηρεσία personal training. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα εφόσον κριθεί απαραίτητο η διεξαγωγή της προπόνησης σε μικρά group 2-3 ατόμων. Οι προπονήσεις διεξάγονται σε δημοτικά στάδια (Καυτατζόγλειο στάδιο, δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως, Καλαμαριάς, Πανοράματος) γήπεδα κοντά σας, καθώς και συνεργαζόμενα γυμναστήρια. Για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης και δεν έχουν την δυνατότητα προπόνησης με εξειδικευμένο γυμναστή δια ζώσης, παρέχουμε online προπονητική υποστήριξη (δες εδώ)

Τι κάνουμε διαφορετικά

-Εξατομικευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και αντοχής

-Έμφαση στην ασφάλεια

-Ευρύ ωράριο λειτουργίας

-Τεστ αξιολόγησης επίδοσης για εξοικείωση με την διαδικασία διεξαγωγής

-Διατροφικές συμβουλές και συνεργασία με διατροφολόγο

-Ανάλυση τεχνικής με βίντεο

-Επικεντρωμένη προσοχή σε εσένα. Προσωπική προπονητική καθοδήγηση

-Τακτικές προετοιμασίας πριν την εξέταση

-Ευχάριστο κλίμα

Τι προτείνει η ομάδα μας

Εφόδιο για την επιτυχία σου είναι η καλή φυσική κατάσταση. Απαιτείται επαρκής δύναμη, ικανότητα άλματος, ταχύτητα και αντοχή. Αν δεν αθλείσαι η δεν γυμνάζεσαι συστηματικά το ιδανικό είναι να ξεκινήσεις τις προπονήσεις από την 2α λυκείου καθώς ο όγκος υποχρεώσεων είναι μικρότερος σε σχέση με την επόμενη χρονιά. Στην τρίτη λυκείου απαιτείται πολύ καλή οργάνωση του χρόνου για να προπονείσαι επαρκώς. Σημαντικό είναι να γυμνάζεσαι συστηματικά και να μην αφήνεις μεγάλα κενά χωρίς προπόνηση. Όποιο και να είναι το αθλητικό σου επίπεδο είναι χρήσιμο να πραγματοποιήσεις τεστ στα αγωνίσματα σε συνεργασία με τον γυμναστή σου. Έτσι θα γνωρίζεις και θα μπορείς να σχεδιάσεις καλύτερα το πλάνο σου.

Chess Game
bottom of page