top of page

Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης

test αξιολόγησης φυσικης κατάστασης ομάδας

Στόχος των προγραμμάτων προπόνησης είναι η βελτίωση της αθλητικής απόδοσης και η πρόληψη τραυματισμών. Για να γνωρίζουμε όμως την αποτελεσματικότητά τους πρέπει να την ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζουμε το προπονητικό επίπεδο κάθε αθλητή, έτσι ώστε να σχεδιάζεται η πιο κατάλληλη και εξατομικευμένη προπόνηση. Σε αυτά μας βοηθάν, τα τεστ φυσικής κατάστασης. Αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της προπονητικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού. Κυρίως μας παρέχουν την δυνατότητα

 • α) Γνώσης του επιπέδου μίας η περισσότερων φυσικών ικανοτήτων ενός αθλητή για τον σχεδιασμό κατάλληλου προγράμματος

 • β) Εύρεσης ελλείψεων ή αλλοιώσεων που περιορίζουν την απόδοση ή αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τραυματισμό

 • γ) Σύγκρισης με άλλους αθλητές για την ανεύρεση ταλέντων αλλά και για να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι)

 • δ) Σύγκρισης με παλαιότερες επιδόσεις του αθλητή ιδιαίτερα, χρήσιμο για την επαναφορά μετά από τραυματισμό

 • ε) Ελέγχου της αποτελεσματικότητας του προγράμματος γυμναστικής

Κάθε πότε πρέπει να γίνονται τεστ φυσικής κατάστασης

Η συχνότητα των τεστ εξαρτάται από το αθλητικό επίπεδο και τους στόχους. Οι πιο συνήθεις χρονικές στιγμές είναι στην περίοδο της προετοιμασίας, κατά την επαναφορά στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμό, στην αρχή της μεταβατικής περιόδου και επίσης πριν και μετά από την εφαρμογή νέου προγράμματος προπόνησης. Στον ελεύθερο αθλητισμό σαφώς και δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται τόσο συχνά τεστ, αλλά  δεν θα πρέπει να λείπουν από την αρχή του προγράμματος προπόνησης για να γίνει όσο γίνεται καλύτερος σχεδιασμός του.

Τι περιέχει η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης

Αρχικά να ξεχωρίσουμε την δυνατότητα αξιολόγησης σε ειδικό εργαστήριο και στο πεδίο (γήπεδο-γυμναστήριο). Ιδανικό θα ήταν να εκτελούνται τα τεστ σε εργομετρικό κέντρο με παρουσία ειδικών, εξειδικευμένου εξοπλισμού και επιστημονική μέθοδο. 

Επειδή όμως συνήθως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι αθλητικοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει πολλά αξιόπιστα τεστ με ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό, που μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε. Βέβαια η απαίτηση σε επιστημονική μέθοδο και εξειδικευμένο άτομο παραμένει. Τα αποτελέσματα που μας δίνουν έχουν πολύ μεγάλη συσχέτιση στις περισσότερες περιπτώσεις με τα αντίστοιχα σε εργαστήριο. Πάντα βέβαια θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες.

Μπορούμε συνεπώς με χρήση βασικού εξοπλισμού και συγκεκριμένων πρωτοκόλλων να μετρήσουμε α) την μέγιστη δύναμη β) την αντοχή στην δύναμη γ) την ταχυδύναμη δ) την αντοχή ε) την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου στ) την αλτικότητα ζ) την ταχύτητα αντίδρασης η) την ευκινησία θ) την ισορροπία ι) την συμμετρία μεταξύ πλευρών και άκρων κ) την στάση σώματος

Κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά τεστ που χρησιμοποιούμε είναι το beep test, το counter-movement jump test, το 3-ple hop test, overhead squat test, το pro agility shuttle test, το Τ-τεστ, το 4-5 min test.

Αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα,τα χαρακτηριστικά που πρέπει αν έχει κάθε τεστ

Τι παρέχουμε εμείς

Η ομάδα μας είναι στην διάθεσή σας για να αξιολογήσουμε την φυσική σας κατάσταση με τεστ πεδίου ή να σας προτείνουμε κάποιο εργομετρικό κέντρο κοντά σας. Τα τεστ αποτελούν θεμελιώδες τμήμα της προπονητικής διαδικασίας μας και τα εκτελούμε πάντα σε όλους τους ασκούμενού μας. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να "μάθουμε" τον αθλητή μας και αν σχεδιάσουμε το ιδανικό πρόγραμμα για αυτόν τόσο με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης, αλλά και για πρόληψη τραυματισμών. Έδρα της ομάδας μας είναι η Θεσσαλονίκη και εκτελούμε αξιολόγηση φυσικής κατάστασης σε κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις κοντά σας, κατόπιν συνεννόησης. Συνοπτικά παρέχουμε :

 • Διενέργεια τεστ πεδίου για την αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, κινδύνου τραυματισμού, στάσης σώματος και σύγκριση με άλλους αθλητές 

 • Μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις

 • Χρήση αποδεδειγμένα αξιόπιστων τεστ αξιολόγησης 

 • Ελεγχόμενο περιβάλλον

 • Σεβασμό στην ιδιωτικότητα

 • Αρχείο επιδόσεων για μετέπειτα χρήση

 • Παροχή εξατομικευμένου προγράμματος 

 • Επικοινωνία με προπονητή του αθλήματος, φυσιοθεραπευτή ή θεράποντα ιατρό σας

Η υπηρεσία personal training αναφέρεται σε προπονήσεις εντός Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε εξ αποστάσεως προπονητική καθοδήγηση μπορείτε να δείτε την υπηρεσία μας online coaching αναλυτικά εδώ

bottom of page