top of page

Προετοιμασία υποψηφίων για Πυροσβεστική

αθλητικη προετοιμασια πυροσβεστική
σήμα πυροσβεστικής

Αποτελεί στόχο σου η εισαγωγή στην πυροσβεστική μέσω των πανελληνίων εξετάσεων ή μέσω κάποιας συγκεκριμένης προκήρυξης?Ειδικά στην περίπτωση της εισαγωγής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων η διαδικασία είναι παρόμοια με τα άλλα σώματα ασφαλείας. Ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις, υποχρεωτικές αθλητικές δοκιμασίες, βάσεις εισαγωγής συνήθως άνω των 15.000 μορίων. Συνεπώς η εισαγωγή απαιτεί καλό διάβασμα αλλά και καλή φυσική κατάσταση για την επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες. Στην περίπτωση εισαγωγής με ειδική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, οι αθλητικές δοκιμασίες και η ύπαρξη εξετάσεων η μη, καθορίζονται επ ακριβώς στην εκάστοτε προκήρυξη

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη για την εισαγωγή στην πυροσβεστική μέσω πανελληνίων 2020 εδώ

 Οδηγίες για τις αθλητικές δοκιμασίες για εισαγωγή στην πυροσβεστική 

α. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες

β. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.

γ. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Υποψήφιος που αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο, αφού κρίθηκε μη ικανός σε κάποιο αγώνισμα, και ο οποίος επανέρχεται για να δηλώσει κώλυμα ή τραυματισμό εκ των υστέρων, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

δ. Η Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

ε. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

στ. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν τη βεβαίωση ικανότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος κεφαλαίου, θεωρούνται αυτοδίκαια ικανοί και δεν έχουν την υποχρέωση να δοκιμαστούν στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών.

Αγωνίσματα και όρια εισαγωγής στην πυροσβεστική

Α) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

Β) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

Γ) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄(μία προσπάθεια).

Δ) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Ε) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ΣΤ) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Σημειώνεται ότι τα όρια στις αθλητικές δοκιμασίες είναι ίδια για άντρες και γυναίκες γεγονός που τις καθιστά δυσκολότερες για αυτές. Επίσης  η σειρά πραγματοποίησης των δοκιμασιών μπορεί να είναι τυχαία. 

Τι προτείνει η ομάδα μας για να πετύχεις 

Οι σχολές της πυροσβεστικής από την στιγμή που γίναν διαθέσιμες στο μηχανογραφικό έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Η μεγάλη δημοτικότητα οδηγεί σε υψηλές βάσεις. Για να επιτύχεις σαφώς χρειάζεται μεγάλη επένδυση χρόνου στο διάβασμα. Δεν θα πρέπει όμως να παραλείπονται και να αφήνονται για την τελευταία στιγμή οι αθλητικές δοκιμασίες. Είτε αθλείσαι συστηματικά είτε όχι, είναι χρήσιμο το καλοκαίρι πρίν την τρίτη λυκείου να πραγματοποιήσεις τεστ με παρουσία προπονητή, έτσι ώστε να έχεις μια εικόνα για τις αθλητικές δοκιμασίες και τις επιδόσεις σου. Ανάλογα με τα αποτελέσματά σου και συνεννόηση με τον προπονητή να καθορίσετε πόση προετοιμασία χρειάζεσαι. Στην περίπτωση που δεν αθλείσαι συστηματικά, αν λάβουμε υπόψιν τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο στην 3η λυκείου, τότε ιδανικά θα ήταν να ξεκινήσεις προετοιμασία 2-3 φορές την βδομάδα, από το καλοκαίρι πριν ή από την δευτέρα λυκείου. Αν είσαι αθλητής τα όρια πιθανόν να είναι πιο βατά για εσένα, αλλά θα ήταν χρήσιμο να εξακριβώσεις τις επιδόσεις σου πριν την τρίτη λυκείου. Σχεδιάζοντας το πλάνο σου εκ των προτέρων θα σε βοηθήσει να μειώσεις το άγχος και να πετύχεις με σιγουριά τον στόχο σου στις αθλητικές δοκιμασίες.

Προετοιμασία υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες της πυροσβεστικής με την ομάδα μας

-Εξατομικευμένο πρόγραμμα για εσένα

-Προπόνηση 1 με 1 ή σε μικρά group

-Εκμάθηση τεχνικών, ανάλυση μέσω βίντεο

-Προγράμματα ενδυνάμωσης και αντοχής εκτός γηπέδου

-Συνεχή παρακολούθηση επιδόσεων μέσω τεστ επιδόσεων

-Προσομοίωση εξέτασης - κατάλληλη προετοιμασία για εκείνη την ημέρα

-Προφύλαξη από τραυματισμούς, χρήση καρδιοσυχνόμετρου

-Αθλητική προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη (στάδια= Καυτατζόγλειο, Νεάπολης, Αμπελοκήπων, ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Πανοράματος, Καλαμαριάς)

-Online προπονητική υποστήριξη για υποψήφιους εκτός πόλεως

Πυροσβεστική: About Us
bottom of page