Δήλωση Προσβασιμότητας Για την ιστοσελίδα

Workout Intelligence

 

This is an accessibility statement from Workout Intelligence Team.

 

Στοιχεία για υποστήριξη της προσβασιμότητας

 

 Στο Workout Intelligence Παίρνουμε τα εξής μέτρα για να είναι προσβάσιμη από όλους η ιστοσελίδα www.workoutintelligence.com:

  • Προσπαθούμε η ιστοσελίδα μας να είναι προσβάσιμη απ' όλους, σύμφωνα με τα διεθνή standards προσβασιμότητας

 

Conformance status

 

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) defines requirements for designers and developers to improve accessibility for people with disabilities. It defines three levels of conformance: Level A, Level AA, and Level AAA. WEBSITE_NAME is partially conformant with WCAG 2.1 level AA. Partially conformant means that some parts of the content do not fully conform to the accessibility standard.

Feedback

 

We welcome your feedback on the accessibility of www.workoutintelligence.com. Please let us know if you encounter accessibility barriers on www.workoutintelligence.com:

Απαντάμε εντός 24 ωρών

Compatibility with browsers and assistive technology

www.workoutintelligence.com is designed to be compatible with the following assistive technologies:

  • Η ιστοσελίδα έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί πλήρως σε Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, pc και smartphones. Ειδικά για τα smartphone η ιστοσελίδα είναι δομημένη σύμφωνα με τα πρότυπα του Wix.com

Workout Intelligence is not compatible with:

  • Περιμένουμε να λειτουργεί με όλους τους περιηγητές, PCs και smartphones. Ίσως δεν λειτουργεί ομαλά σε περίπτωση που η προβολή του περιηγητή είναι σε κατάσταση μεγέθυνσης

 

Technical specifications

 

Accessibility of www.workoutintelligence.com relies on the following technologies to work with the particular combination of web browser and any assistive technologies or plugins installed on your computer:

  • HTML

  • CSS

  • JavaScript

These technologies are relied upon for conformance with the accessibility standards used.

 

Assessment approach

 

Workout Intelligence Team assessed the accessibility of www.workoutintelligence.com by the following approaches:

  • Self-evaluation

  • Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα standards και οδηγίες του Wix.com

 

Date

This statement was created on 13 July 2021 using the W3C Accessibility Statement Generator Tool.