• Workout Intelligence

10 Tips για να πετύχεις στις αθλητικές δοκιμασίες των σωμάτων ασφαλείας

Ενημερώθηκε: 30 Οκτ 2021


Προετοιμασία για αθλήματα σώματα ασφαλείας

Τόσο η διαδικασία εισαγωγής στα σώματα ασφαλείας όσο και στα ΤΕΦΑΑ, περιλαμβάνει την εξέταση σε αθλητικές δοκιμασίες. Στην πρώτη περίπτωση, τα αγωνίσματα έχουν υποχρεωτικά όρια τα οποία πρέπει να περάσει ο υποψήφιος, ενώ στην δεύτερη, ανάλογα με την επίδοση, δίνουν επιπλέον μόρια. Μόρια τα οποία προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα βαθμολογία του.


Δείτε την ιστοσελίδα μας

www.workoutintelligence.com


Σχετικά με τα σώματα ασφαλείας


υπάρχουν 2 τρόποι να εισαχθεί κάποιος. Μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέσω ειδικής δημόσιας προκήρυξης. Τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες των υποψηφίων από πανελλαδικές έχουν αυξηθεί, καθώς πλέον μπορούν να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους, εκτός από αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές, το λιμενικό και την πυροσβεστική. Για την εισαγωγή στα σώματα ασφαλείας μέσω των πανελληνίων, η διαδικασία είναι σχεδόν κοινή για κάθε σώμα. Περιλαμβάνει υγειονομικές, ψυχομετρικές, σωματομετρικές εξετάσεις καθώς και τις ίδιες αθλητικές δοκιμασίες, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Στην περίπτωση των ξεχωριστών προκηρύξεων, κατά τα βάση, οι αθλητικές δοκιμασίες είναι ίδιες με τους υποψήφιους των πανελληνίων. Σε λίγες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση πχ εποχικών πυροσβεστών, μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές. Πάντα όμως τυχόν απορίες λύνονται, όταν εκδίδεται η επίσημη προκήρυξη. Στην περίπτωση των πανελλαδικών, συνήθως εκδίδεται στα μέσα ή τέλη της άνοιξης και περιγράφει επ' ακριβώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι. Στην περίπτωση των αυτόνομων προκηρύξεων, δημοσιεύονται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε από τα παραπάνω είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις προκηρύξεις για το σώμα ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι πάντα διαθέσιμες στο επίσημο site των σωμάτων ασφαλείας και του υπουργείου παιδείας (βλέπε στο τέλος του άρθρου).


Τι εξετάσεις περνάει ένας υποψήφιος για σώματα ασφαλείας


Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν τα σώματα ασφαλείας στο μηχανογραφικό τους. Υπάρχουν πολλές επιλογές με διαβαθμίσεις στα μόρια εισαγωγής όπως οι στρατιωτικές σχολές, που περιλαμβάνουν το λιμενικό την αεροπορία και τον στρατό ξηράς. Η επιτυχία όμως δεν έγκειται μόνο στην επίδοση στις γραπτές εξετάσεις (σύνολο μορίων). Ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί κατάλληλος μετά από υγειονομικές εξετάσεις (βιοχημικές, καρδιολογικές, ανατομικές, ιστορικό υγείας), ψυχομετρικές εξετάσεις (δοκιμασίες λογικής, τεστ ψυχολογίας) και αθλητικές δοκιμασίες.Ποιες είναι οι αθλητικές δοκιμασίες που εξετάζονται στα σώματα ασφαλείας.


Στην πλειοψηφία των προκηρύξεων οι αθλητικές δοκιμασίες ή αλλιώς όπως τα αναφέρουμε όλοι ως «αθλήματα» είναι αυτά που θα αναφερθούν παρακάτω. Σε ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ για την εισαγωγή.


1) Δρόμος αντοχής 1000μ

2) Δρόμος ταχύτητας 100μ

3) Ρίψη σφαίρας 7,257 κιλών και με τα δύο χέρια

4) Άλμα εις μήκος με φόρα σε σκάμμα

5) Άλμα εις ύψος

Σε αυτά προστίθεται και τα 50 ή 100μ κολύμβηση στην περίπτωση του λιμενικού και του ναυτικού.Όρια αθλητικών δοκιμασιών για σώματα ασφαλείας.


Αυτό που δημιουργεί το άγχος σε πολλούς υποψήφιους είναι τα όρια των δοκιμασιών. Δεν απαιτούν επιδόσεις σε επίπεδα στίβου και κολύμβησης αλλά ένα βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Κάποιος εκ φύσεως ή λόγω του αθλητικού του ιστορικού μπορεί να τις περάσει με άνεση. Κάποιος άλλος όμως που δεν αθλούνταν συστηματικά μπορεί να αποτύχει, έστω και οριακά.


4 σημεία προσοχής:

 1. Τα όρια είναι ίδια για άντρες και γυναίκες. Συνεπώς για τις δεύτερες, λόγω διαφορετικής φυσιολογίας (κυρίως μειωμένη δύναμη σε σχέση με άντρες) έχουν σαφώς μεγαλύτερη δυσκολία για να επιτύχουν

 2. Η σειρά εκτέλεσης των δοκιμασιών είναι τυχαία και όλες εκτελούνται την ίδια μέρα (ίσως υπάρξει εξαίρεση με την κολύμβηση). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μήκος και σφαίρα μετά από την κόπωση των 1000 μέτρων. Συνεπώς απαιτεί άνεση στα όρια για να μειωθεί η επίδραση τέτοιων παραγόντων.

 3. Κάποια σώματα ή σχολές έχουν ελαφρώς διαφορετικά όρια. Διαφορές παρουσιάζονται κυρίως στα 100μ και στα 1000μ. Η διαφορά είναι μικρή αλλά μπορεί για κάποιον να είναι σημαντική. Για παράδειγμα η αστυνομία απαιτεί 15’’ και 4’20’’ αντίστοιχα, ενώ η ΣΣΑΣ 16’’ και 4’30’’ αντίστοιχα.

 4. Η επίδοση στη σφαίρα αφορά τον μέσο όρο ρίψης και με τα δύο χέρια. Δηλαδή αν ρίξεις 5,5 μέτρα με το δεξί και 5 μέτρα με το αριστερό τότε η επίδοσή σου είναι 5,25. Το όριο είναι 4,5 μέτρα οπότε θα είχες επιτύχει. Επιτυχημένος θα ήσουν πάλι αν έριχνες με το καλό σου χέρι 6 μέτρα και με το κακό σου 3,5 μέτρα.


Βασικές οδηγίες που εκδίδονται κάθε φορά στις προκηρύξεις που πληροφορούν τους υποψήφιους για λεπτομέρειες.


 1. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.

 2. Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

 3. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

 4. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

 5. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

 6. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

 7. Οι υποψήφιοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες στις Αθλητικές Δοκιμασίες, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

 8. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

 9. Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Επιπλέον, στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου-ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.